Personel

                                                                                                                        
                                                       İç Denetim Birim Başkanı
 
          


                      Ersel DEMİRLİ                                                               Abdul Kerim KARA                                                                                                                                                
                     İç Denetçi (5435)                                                              İç Denetçi (2336)