İç Denetim Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı

24 Kasım 2017 Cuma

       Üniversitemiz harcama birimlerinde görev yapan tahakkuk işlemlerinden sorumlu personele birimimiz denetim faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuştur.
       Toplantı kapsamında iç denetimin tanımı,organizasyondaki konumu,denetim programları ve denetimlerde karşılaşılan hususlar katılımcılarla paylaşılmıştır.                                                                                                                                          

Hızlı Erişim